VIZIUNEA ȘCOLII

O şcoala de tradiţie în slujba comunităţii, orientată spre calitatea actului educaţional în concordanţă cu normele europene.

MISIUNEA ȘCOLII

Şcoala, ca lider educaţional, asigură un climat intelectual şi de siguranţă fiind prieten, protector şi modelator  al personalităţii individului dezvoltând la elevi abilităţi, competenţe şi capacitaţi de adaptare la schimbările din societate în contextul european şi mondial.

ȚINTE STRATEGICE

  • CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR
  • ÎNCADRAREA CU PERSONA DIDACTIC CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE ŞTIINŢIFICĂ SI METODICĂ, RECEPTIV LA NOU ŞI INTERESAT DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ
  • PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR SUPRADOTAŢI ŞI INCLUDEREA TUTUROR ELEVILOR ÎNTR-O FORMĂ SUPERIOARĂ DE ŞCOLARIZARE
  • GESTIONAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI MENŢINEREA FUNCŢIONALITĂŢII PATRIMONIULUI ŞCOLII
  • PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE

VALORILE ȘCOLII GIMNAZIALE TÎMBOEȘTI

Profesionalismul– a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.

Reclame